Krmivo pro chov matek


Včelstvu, ze kterého budeme odebírat vajíčka nebo plemenivo pro chov matek, podáváme cukerný roztok s bílkovinou deset dní před odběrem chovného materiálu. Zajistíme tak kvalitnějšího krmení matky. Podobně deset dní před vložením tzv. série (matečníky s jednodenními larvami nebo vajíčky) do osiřelého včelstva a také po celou dobu krmení larev včelami před zavíčkováním podáváme cukerný roztok s bílkovinou ad libidum.

Krmivo zlepší tvorbu hltanových žláz u včel-krmiček, což povede k následnému kvalitnějšímu krmení larev a přenosu námi dodaných látek na zlepšení zdravotního stavu včel. Po tomto zakrmení lze také pozorovat v buňkách větší velikost stočených larev před konečným zavíčkováním.

Krmivo ke zvýšení počtu jedinců včel ve včelstvu v předjarním období

Krmivo dodáváme do včelstva v předjarním období v podobě prášku.  Krmivo uložené v krabičce pokládáme na loučky. Včely krmivo odnášejí z krabičky do prostoru úlu v podobě rousků, ukládají jej v okolí plodového tělesa a následně s ním krmí potomstvo.

V tomto období (v našich podmínkách měsíce únor-březen) je to velmi dobrá náhrada za pyl, který v tuto dobu ještě není včelám z přírody k dispozici, nebo ho včely z důvodu velkého chladna nemohou získat z vnějšího prostředí.

Krmivo svým složením přispívá k výraznému znásobení počtu včel ve včelstvu a umožní tak včelstvu velmi dobře využít první silné jarní snůšky nektaru a pylu. 

Krmivo ke zlepšení zdravotního stavu včelstva během roku a k podzimnímu krmení

Krmivo, v podobě cukerného roztoku smíchaného s  bílkovinou, zakrmujeme buď do oddělků včel (nebudeme z nich již získávat med) a nebo do včelstev ze kterých jsme již med získali a připravujeme je na přezimování.

Krmivo podporuje vitalitu a zdraví včel a zvyšuje odolnost zimních generací včel, které tak  lépe překonávají zimní období.

Krmivo při nedostatku pylu v přírodě

Při nedostatku pylu v přírodě (suché období, celkový úbytek pylu po 21.srpnu aj.) můžeme krmivo vkládat jako náhražku přímo v dodaném balení na horní loučky úlu. Včely krmivo odebírají rouskováním a následným skladováním v blízkosti plodu. 

Krmivo k jarnímu podněcování a zlepšení zdravotního stavu

Krmivo dodáváme do včel v podobě medo cukrového těsta smíchaného s přírodními látkami ke zlepšení zdravotního stavu. Krmivo pokládáme přímo na horní  loučky úlu v podobě koláče o velikosti 2/3 velikosti úlu. Krmivo lze velice dobře kombinovat s bílkovinou, kterou současně včely rouskují.