Krmivo pro chov matek

          doplněk stravy, příměs do roztoku

     Krmivo pro chov matek zvyšuje vitalitu, imunitu a zdravotní stav nových matek i jejich potomků. Matky jsou krmeny velmi kvalitní mateří kašičkou, která obsahuje námi dodané požadovné látky (vitamíny, aminokyseliny, stopové prvky aj.). Složení a nutriční hodnoty krmiva naleznete ZDE. U krmiček zvyšuje potravní doplněk aktivitu hltanových žláz. Krmičkám se tak tvoří ve vyšší míře mateří kašička, kterou následně krmí samotný plod. Matečníky jsou pak průkazně cca o ¼ větší než matečníky u matek doplňkovým krmivem nekrmených. Konečný jedinec (matka) vykazuje vyšší odolnost, vyšší aktivitu kladení vajíček, větší kladená vajíčka a delší věk.

   První aplikace krmiva do včelstva, ze kterého odebíráme plemenivo nebo vajíčka, by měla proběhnout minimálně 10 dní před odběrem jednodenních larviček nebo 7 dní před odběrem vajíček. Následně plemenivo vkládáme do včelstva dochovného (osiřelého, smetence, nebo při chovu matky v kmenovém včelstvu), které je též již minimálně 5 dní krmeno doplňkem.

Krmivo ke zvýšení počtu jedinců včel ve včelstvu v   předjarním období

          krmný prášek

    Krmivo svým složením přispívá k výraznému znásobení počtu včel ve včelstvu v předjarním období (únor – březen) tak, aby včelstvo bylo připraveno efektivně využít první silné snůšky nektaru a pylu. Krmivo slouží jako náhrada za pyl v období, kdy ještě není včelám v přírodě k dispozici, nebo v případě špatných klimatických podmínek, kdy se včely k pylu nemohou dostat. Krmivo je vhodné jak na krmení oddělků, slabších včelstev, tak pro kmenová včelstva. Apialgaprotein napomáhá k větší aktivitě v úlu i mimo něj, zvyšuje zdravotní stav a posiluje imunitu včel. Včely pro zvýšení počtu jedinců vždy potřebují bílkovinu v sypké směsi. Krmivo se nesmí míchat do tekutého krmiva, v tomto případě má dokrmování nulový efekt! U včel je vždy třeba mít oddělené glycidové (med) a bílkovinné (pyl) zásoby.

    Apialgaprotein dodáváme do včelstva v předjarním období (v našich podmínkách únor – březen) v podobě prášku. Krmivo uložené v krabičce nebo na jakékoliv podložce (výška max. 1 cm) pokládáme na loučky. Krmivo musí být uloženo co nejblíže k zimnímu chomáči, aby si jej včely mohly co nejlépe v chladném předjaří narouskovat a odnést k plodovému tělesu. Včely z uložených zásob následně krmí potomstvo

Krmivo k jarnímu podněcování a zlepšení zdravotního stavu

           těsto

  Apialgaprotein krmivo pro jarní podněcování napomáhá ke zvýšené aktivitě v úlu i mimo něj, zvyšuje zdravotní stav a imunitu včelstva. Směs napomáhá k zvýšení aktivity hltanových žláz. Larvy jsou tak lépe krmeny a jsou zality po celou dobu vývoje větším množstvím mateří kašičky.

  Za účelem zlepšení zdravotního stavu dodáváme krmivo do včel v podobě medocukrového těsta, které obsahuje směs vyživujících přírodních látek ve vyváženém poměru. Krmivo pokládáme přímo na horní loučky hned nad chomáč zimujících včel v podobě koláče o ploše 2/3 vrchních louček. Toto krmivo je vhodné kombinovat s práškovou formou Apialgaproteinu pro zvýšení počtu včel v předjarním období, který včely rouskují. Pokud totiž chceme, aby nám včely ve vyšší míře plodovaly, musí mít stálý přísun bílkoviny (pylu). Pokud budeme podněcovat pouze těstem, zvýšené míry plodování nedosáhneme, protože včelstvo nebude mít dostatek pylových zásob.

  Krmivo můžeme aplikovat již od poloviny února, abychom včely co nejdřív připravili na první jarní snůšku. Krmení těstem by se nemělo přerušit až do kvetení vrb a lísek. Krmivo je zbarvené přírodním barvivem tak, abychom vždy dokázali rozlišit glycidové a medné zásoby.

Krmivo ke zlepšení zdravotního stavu včelstva během roku a k podzimnímu krmení

           příměs do roztoku

   Krmivo podporuje vitalitu a zdraví včel a zvyšuje tak odolnost zimní generace, která tak lépe překonává zimní období. Tato směs zvyšuje produkci mateří kašičky v hltanových žlázách u včel krmiček, larvy jsou tak lépe krmeny a jsou zality po celou dobu vývoje větším množstvím kašičky. Krmivo v podobě cukerného roztoku smíchaného s bílkovinou zakrmujeme do oddělků (nebudeme z nich již získávat med) nebo do včelstev, z kterých jsme již med získali a připravujeme je na přezimování.

Krmivo při nedostatku pylu v přírodě

           náhrada za pyl, krmný prášek

   Toto krmivo se používá při nedostatku pylu v přírodě (suché období, celkový úbytek pylu po 21. srpnu, nízký obsah bílkovin v pylu, aj.) Krmivo svým složením přispívá k výraznému znásobení počtu včel ve včelstvu a umožňuje tak včelstvu velmi dobře se připravit na zimu. Dále tímto způsobem dodáváme včelám kvalitní bílkovinu s předstihem pro jarní období. Krmivo se včelám podává v prášku. Včely krmivo odebírají rouskováním a následně ho skladují ve velkém množství do zásob na jarní období. Zásoby následně fermentují a přelijí cukerným roztokem. Apialgaprotein napomáhá v aktivitě v úlu i mimo něj, zlepšuje zdravotní stav a posiluje imunitu včel.

   Apialgaprotein dodáváme do včel v pozdním létě (po 21. srpnu), kdy na mnoha stanovištích bývá dostupný pyl již s nižším obsahem bílkovin, nebo v podzimním období. Krmivo aplikujeme v podobě prášku, který je připravený k rouskování. Krmivo je vhodné dodávat v kyblících v blízkosti úlů spíš, než rovnou pokládat na loučky. Včely v tomto období mají tendenci hledat pyl ve volné přírodě a krmivo aplikované rovnou v úlu by tak neodebíraly.